Dodavatelská činnost

24.10.2010 18:54

  - realizace inženýrských sítí pro veřejnou potřebu (vodovody, kanalizace, plynovody)

 - realizace inženýrských sítí pro soukromé potřeby (rozvody vody, kanalizace, odběrné plynárenské zařízení)

 - realizace, servis a provoz domovních čistíren odpadních vod

 - realizace plynových kotelen,výměrkových stanic, předělovacích stanic

 - realizace ústředního vytápění, teplovodivých soustav, teplovzdušného vytápění

 - realizace ústředních vodovodů a kanalizací v budovách

Kontakt

AREKOP, s.r.o. Ševcovská 2483
760 01 Zlín
577 011 045 – 047
608 721 400
arekop@arekop.cz